TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI PYÈ NAN REN

Image Not Found

Pyè nan rein se yon maladi anpil moun soufri, kòz ak konplikasyon patoloji sila anpil. Maladi pyè nan ren, jan non an deja eksplike l la, se yon bann ti wòch ki fòme nan ren moun e ki rann yo malad.

Selon Jean Rony Pierre, k ap etidye medsin maladi wòch nan ren plis frekan kay moun ki pa bwè anpil dlo yo sitou nan peyi ki fè cho anpil yo, kay moun ki pa gen kontwòl sou sa y ap manje elatriye.

Sentom ak siy ki fa fè w wè oubyen panse yon moun ka gen pyè nan ren se doulè nan do ak bò kòt, dwat oubyen goch moun lan, vomisman, noze pou site sa yo sèlman. Pyè nan ren se yon maladi ki ereditè sa vle di papa oubyen manman ka bay pitit li l si l te gen l toujou selon sa Jean Rony fè konnen.

Youn nan konplikasyon ki gen nan patoloji sila se sa nou rele Kolik nefretik la “colique nephretique”, se lè ti wòch ki nan ren pasyan an ap deplase soti nan ren pou desann nan vesi l, sa konn bay gwo gwo doulè ki ka fè malad la soufri anpil.

Gen plizyè mwayen pou trete maladi sila kòmanse sou rehydration sa vle di pou moun ki malad la bwè anpil dlo, rive sou medikaman ak operasyon.

Depi nou komanse wè siy ak sentom sa yo lakay nou se al wè yon medsen prese prese pou pita pa pi tris.

A LA UNE

Steevy A : la nouvelle étoile montante de la musique haïtienne

Steevy A : la nouvelle étoile montante de la musique haïtienne

Salia ÉdouardMay 18, 20242 min read

Nourri par Steevens Auriol, animateur de radio, Steevy A est cette voix qui se fraie déjà une voie dans l’industrie musicale haïtienne depuis plusieurs années et s’installe petit à petit dans le cœur des mélomanes. Pour certains, “Kè m sou…

Salia Édouard : portrait d’une figure inspirante de Entretien 2000, célèbre un nouveau printemps

Salia Édouard : portrait d’une figure inspirante de Entretien 2000, célèbre un nouveau printemps

Equipe RedactionApr 21, 20244 min read

Si certaines personnes passent leur vie en se contentant d’être de simples consommateurs, sans jamais ressentir le besoin de se sentir utiles et de contribuer à la société, il en existe d’autres, comme Salia Édouard, qui incarnent tout le contraire.…

18 avril 2024 : un cinquième chapitre pour Entretien 2000

18 avril 2024 : un cinquième chapitre pour Entretien 2000

Salia ÉdouardApr 18, 20243 min read

Ce jeudi 18 avril 2024 marque le cinquième anniversaire de la plateforme Entretien 2000. “Si vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses, faites de petites choses de manière grandiose”, une citation de l’auteur américain Napoleon Hill qui résume parfaitement…

TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI PARKINSON

TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI PARKINSON

Equipe RedactionApr 18, 20241 min read

Maladi Parkinson se yon patoloji ki touche jeneralman granmoun, se yon maladi ki souvan lakòz selil nan sèvo w yo mouri lè w soufri l. Nan epizòd jodia nou vi n pale w de maladi sila, kòman pou w rekonèt…

Beven, l’ambassadeur d’Haïti au Mexique et au Gabon

Beven, l’ambassadeur d’Haïti au Mexique et au Gabon

Salia ÉdouardApr 17, 20242 min read

Comme depuis plusieurs années, la Coupe du monde du slam et la Copa America de Slam, deux événements mettant en valeur la poésie, convient les amoureux de cet art. À cette édition, Youven Beaubrun fera flotter le Bicolore en terre…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *