TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI PWOSTAT

Image Not Found

Maladi pwostat gran save yo rele HBP a (Hypertrophie Bénigne de la Prostate) se yon maladi ki souvan touche gason a pati 50 lane. Kisa ki bay li? Kijan l manifeste? Kijan n ka konbat li? N’ap jwenn tout repons sa yo nan epizòd koneksyon sante sila a.

Daprè sa etidyan nan medsin Marcus Charles ki prezante epizòd sa fè konnen, HBP a se yon fenomèn natirèl ki fèt kay gason yo kote pwostat la kòmanse gwosi a pati 40 lane. Kòm kanal pipi a pase ladan l, li pral maladi lè pwostat la kòmanse twò gwo jouk li kofre kanal sa.

Se konsa HBP a bay gason an pwoblèm lè l ap pipi, sa ki ka debouche sou lòt pwoblèm tankou enfeksyon irinè, pyè nan ren. Li ka menm fè l pa ka pipi ditou, sa ki ka bay ensifizans renal si l pa trete byen vit.

Aprè 70 an, 37% gason yo prezante yon HBP ki bay pwoblèm irinè. Chanjman abitid lavi nou epi rete veyatif ak siy yo se kle pou nou fè prevansyon kont maladi sila a pou pita pa pi tris.

Pou fini etidyan nan medsin lan ankouraje tout moun ki ta santi Yon doulè lè l ap pipi al wè yon medsen prese prese.

A LA UNE

Marckendy Charlemé, gagnant du prix public 2024 du concours de Entretien 2000, sans stress pour la finale

Marckendy Charlemé, gagnant du prix public 2024 du concours de Entretien 2000, sans stress pour la finale

Salia ÉdouardJun 19, 20241 min read

Le concours d’éloquence organisé par l’agence à l’occasion de son cinquième anniversaire a réuni plus d’une trentaine de participants. Marckendy Charlemé reste le seul à ne pas se stresser ce 23 juin. Motivé par le sujet et le désir d’acquérir…

Juan Roberto K. THOMAS, la présence masculine en finale du concours d’éloquence de Entretien 2000

Juan Roberto K. THOMAS, la présence masculine en finale du concours d’éloquence de Entretien 2000

Salia ÉdouardJun 19, 20241 min read

Sur une liste de trois finalistes, Juan Roberto K. THOMAS, gestionnaire de formation, représente les hommes en finale du concours d’éloquence de Entretien 2000 à l’occasion de la célébration de ses cinq ans d’existence. Né au début du XXIe siècle,…

Quand Jemima Castelly s’est taillé une place en finale du concours organisé à l’occasion des cinq ans de Entretien 2000

Quand Jemima Castelly s’est taillé une place en finale du concours organisé à l’occasion des cinq ans de Entretien 2000

Salia ÉdouardJun 18, 20242 min read

Au côté de Juan Roberto K. Thomas et de Daïnédhjie Charlot, Jemima Castelly s’est fait aussi une place en finale du concours organisé à l’occasion des cinq de Entretien 2000. À seulement 21 ans, Jemima transporte avec elle des rêves…

Daïnédhjie Charlot, en route pour la grande finale

Daïnédhjie Charlot, en route pour la grande finale

Salia ÉdouardJun 18, 20242 min read

Classée parmi les trois finalistes qui auront à s’affronter le 23 juin prochain, Daïnédhjie Charlot ambitionne déjà de remporter le grand prix. Née le 17 janvier 1998, Daïnédhjie a grandi pour devenir une jeune femme déterminée et de valeur, ambitionnant…

TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI EMOYID. E|25

TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI EMOYID. E|25

Equipe RedactionJun 13, 20241 min read

Anpil moun soufri oubyen riske soufri maladi Emoyid. “Kijan maladi sa manifeste? Kisa n ka fè pou n evite trape l?” se kèk kesyon etidyan nan medsin, Marcus CHARLES, ki prezante epizòd koneksyon sante sila pral pote repons pou nou.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *