TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI PARKINSON

Image Not Found

Maladi Parkinson se yon patoloji ki touche jeneralman granmoun, se yon maladi ki souvan lakòz selil nan sèvo w yo mouri lè w soufri l.

Nan epizòd jodia nou vi n pale w de maladi sila, kòman pou w rekonèt li, ki siy ak sentom yo e Kijan maladi sa ka enpakte lavi pasyan an ak moun ki nan antouraj li yo.

Selon etidyan nan medsin Jean Rony Pierre ki t ap prezante nimewo koneksyon sante sila, prensipal  siy maladi sa tranbleman men sa pa vle di depi yon granmoun ap tranble se maladi Parkinson li fè.

Poko gen tretman pou maladi sa jiskaprezan men gen medikaman k ap ka edem malad la jere siy ak sentom yo toujou selon sa Jean Rony fè konnen.

Se yon maladi ki soti nan fanmi sa vle di li transmè  de manman ak pitit ou papa ak pitit men youn nan kòz ki fè maladi plis parèt se si moun nan rantre en kontak avec yon ensektisid oubyen yon pestisid.

Li enpotan depi yon  granmoun komanse gen siy ak sentom yo prinsipalman tranbleman se mennen l wè yon medsen prese prese pou pita pa pi tris.

A LA UNE

Steevy A : la nouvelle étoile montante de la musique haïtienne

Steevy A : la nouvelle étoile montante de la musique haïtienne

Salia ÉdouardMay 18, 20242 min read

Nourri par Steevens Auriol, animateur de radio, Steevy A est cette voix qui se fraie déjà une voie dans l’industrie musicale haïtienne depuis plusieurs années et s’installe petit à petit dans le cœur des mélomanes. Pour certains, “Kè m sou…

TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI PYÈ NAN REN

TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI PYÈ NAN REN

Equipe RedactionMay 8, 20242 min read

Pyè nan rein se yon maladi anpil moun soufri, kòz ak konplikasyon patoloji sila anpil. Maladi pyè nan ren, jan non an deja eksplike l la, se yon bann ti wòch ki fòme nan ren moun e ki rann yo…

Salia Édouard : portrait d’une figure inspirante de Entretien 2000, célèbre un nouveau printemps

Salia Édouard : portrait d’une figure inspirante de Entretien 2000, célèbre un nouveau printemps

Equipe RedactionApr 21, 20244 min read

Si certaines personnes passent leur vie en se contentant d’être de simples consommateurs, sans jamais ressentir le besoin de se sentir utiles et de contribuer à la société, il en existe d’autres, comme Salia Édouard, qui incarnent tout le contraire.…

18 avril 2024 : un cinquième chapitre pour Entretien 2000

18 avril 2024 : un cinquième chapitre pour Entretien 2000

Salia ÉdouardApr 18, 20243 min read

Ce jeudi 18 avril 2024 marque le cinquième anniversaire de la plateforme Entretien 2000. “Si vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses, faites de petites choses de manière grandiose”, une citation de l’auteur américain Napoleon Hill qui résume parfaitement…

Beven, l’ambassadeur d’Haïti au Mexique et au Gabon

Beven, l’ambassadeur d’Haïti au Mexique et au Gabon

Salia ÉdouardApr 17, 20242 min read

Comme depuis plusieurs années, la Coupe du monde du slam et la Copa America de Slam, deux événements mettant en valeur la poésie, convient les amoureux de cet art. À cette édition, Youven Beaubrun fera flotter le Bicolore en terre…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *