TOUT SA W DWE KONNEN SOU MALADI OPRESYON. E|08

Image

Asmatik se yon maladi anpil moun konnen sou non opresyon e se yon patoloji kronik menm jan ak anpil lòt tankou dyabèt, hypètansyon arteryèl elatriye.

Nan 8èm parèt emisyon Koneksyon Sante a, Dr Sabine Charles spesyalis nan nemoloji eksplike an detay kisa maladi asthme nan ye, faktè risk yo…

Pi lwen doktè Charles ankouraje tout moun ki ta santi yo gen sentom ki gen pou wè ak maladi sila pou wè yon spesyalis nan domèn nemoloji prese prese pou evite pita pi tris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *