MEN KÈK REZON KI LAKÒZ POLISYE YO KONN BRITAL AK JOUNALIS YO. E|40

Sa gen kèk jou, leve kanpe yo te rekòmanse nan peyi nan lide pou mande PM defacto Ariel Henry kite tèt peyi a, selon sak di nan atik 20 akò 21 desanm li te siyen ak kèk pati politik e òganizasyon nan sosyete sivil la.

Depi kèk sa tou moun pa sispan viktim nan men ajan lòd lè gen mouvman pwotestasyon sòti nan senp sitwayen pou rive nan militan politik e menm jounalis pa epanye anba zak maspinay moun ki gen inifòm PNH la sou yo nan divès kwen nan peyi an. Pami kèk zak jounalis ap sibi dènye tan sa yo nou ka site : Jeremi, jounalis pran bal, blese, sak pa diferan nan Ench depatman Sant ak nan kapital la kote gen youn ki menm rive pèdi je l.

Kisa ki ta dwe eksplike sa? Kòman travayè laprès yo ta dwe konprann zak sila yo? Pou laprès te ka rive gen lalwa bouch li anpil san te koule, èske n sou wout pou pèdi l ankò ?

Yon seri kesyon Stanley Mervil ak Salia Édouard te trete nan nimewo Polimatik semèn sa ak envite yo Jean Daniel Lamartinière, ki li menm tou yon viktim lapolis.

A LA UNE

Sous la tonnelle de l’union : Infinity FA allume sa quatrième bougie

Sous la tonnelle de l’union : Infinity FA allume sa quatrième bougie

Salia ÉdouardFeb 16, 20243 min read

L’organisation Infinity FA tourne cette année la page de son quatrième anniversaire. Autour du thème ”Fòs nou se nan linyon”, plusieurs activités socio-culturelles sont prévues pour célébrer cette fête le 23 mars 2024, annonçant déjà la couleur. Depuis quelque temps,…

ESKE BWÈ KLEREN BAY MESYE YO ANDIRANS VRE NAN RELASYON SEKSYÈL? E|15

ESKE BWÈ KLEREN BAY MESYE YO ANDIRANS VRE NAN RELASYON SEKSYÈL? E|15

Equipe RedactionFeb 14, 20241 min read

Nan chache plezi oubyen pou yo bliye problèm yo, anpil moun bwè alkòl san yo pa janm konn ki efè negatif twòp alkòl genyen sou sante yo. Nan nimewo Koneksyon Sante jodia n ap prezante w kèk enpak lè yon…

Le paradoxe de la Saint-Valentin : entre romantisme et exigences matérielles

Le paradoxe de la Saint-Valentin : entre romantisme et exigences matérielles

Equipe RedactionFeb 14, 20248 min read

On avait peut-être nos premières dents de lait lorsque le mot Saint-Valentin nous parvenait aux oreilles pour la première fois. En grandissant, on en a appris beaucoup plus, mais cerner l’idéal de ce jour qui se doit d’être marquant tous…

L’amour à distance : loin des yeux, loin du cœur ?

L’amour à distance : loin des yeux, loin du cœur ?

Joame BaptisneFeb 12, 20247 min read

L’absence est à l’amour ce que le vent est au feu ; il éteint le petit et allume le grand. En effet, ce sont les événements de la vie, tels que l’exode massif vers les États-Unis, un travail à l’étranger,…

Haïti sous l’emprise des gangs : terre propice au développement du phénomène des enfants Soldats

Haïti sous l’emprise des gangs : terre propice au développement du phénomène des enfants Soldats

Jassaï MerzyFeb 12, 20245 min read

Dans l’ombre des conflits, des milliers d’enfants subissent une violation flagrante de leurs droits fondamentaux en étant enrôlés de force dans des groupes armés à travers le monde. Leur innocence est sacrifiée sur l’autel de la guerre, leur enfance brisée…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *