“PITO NOU LÈD NOU LA A” KI ENPAK SLOGAN SOU PÈP AYISYEN AN ?

Image

Sa fè anpil tan pèp ayisyen an ap kwoupi nan tout kalte mizè tankou : lavi chè, ensekirite,.. men malgre sa pa gen mouvman k ap fèt pou yo ta sòti.

Tankou slogan ta di:” pito nou lèd nou la”. Plizyè moun ta mande ki enpòtans batay zansèt yo genyen nan jan pèp la reziyen yo konsa? Oubyen se mizè a ki touye tout jèm revolisyon nan pèp la ? Yon diskou ki sanble pa lwen pou sòti nan tèt pèp la.

Chanjman sitiyasyon tèt anba popilasyon ap konnen la ta sanble la pou kounya lè n konsidere jan otorite nan leta yo pa bay pèp la regle anyen pou li.

Nan epizòd Polimatik espesyal sila, Salia Édouard ak Jhon Gérald Stanley Mervil, ap tante analize kèk faktè ki ta lakòz sitwayen yo rete ap kwopi nan mizè olye yo revandike pou dwa yo respekte e espere yon demen miyò.
A LA UNE

Sous la tonnelle de l’union : Infinity FA allume sa quatrième bougie

Sous la tonnelle de l’union : Infinity FA allume sa quatrième bougie

Salia ÉdouardFeb 16, 20243 min read

L’organisation Infinity FA tourne cette année la page de son quatrième anniversaire. Autour du thème ”Fòs nou se nan linyon”, plusieurs activités socio-culturelles sont prévues pour célébrer cette fête le 23 mars 2024, annonçant déjà la couleur. Depuis quelque temps,…

ESKE BWÈ KLEREN BAY MESYE YO ANDIRANS VRE NAN RELASYON SEKSYÈL? E|15

ESKE BWÈ KLEREN BAY MESYE YO ANDIRANS VRE NAN RELASYON SEKSYÈL? E|15

Equipe RedactionFeb 14, 20241 min read

Nan chache plezi oubyen pou yo bliye problèm yo, anpil moun bwè alkòl san yo pa janm konn ki efè negatif twòp alkòl genyen sou sante yo. Nan nimewo Koneksyon Sante jodia n ap prezante w kèk enpak lè yon…

Le paradoxe de la Saint-Valentin : entre romantisme et exigences matérielles

Le paradoxe de la Saint-Valentin : entre romantisme et exigences matérielles

Equipe RedactionFeb 14, 20248 min read

On avait peut-être nos premières dents de lait lorsque le mot Saint-Valentin nous parvenait aux oreilles pour la première fois. En grandissant, on en a appris beaucoup plus, mais cerner l’idéal de ce jour qui se doit d’être marquant tous…

L’amour à distance : loin des yeux, loin du cœur ?

L’amour à distance : loin des yeux, loin du cœur ?

Joame BaptisneFeb 12, 20247 min read

L’absence est à l’amour ce que le vent est au feu ; il éteint le petit et allume le grand. En effet, ce sont les événements de la vie, tels que l’exode massif vers les États-Unis, un travail à l’étranger,…

Haïti sous l’emprise des gangs : terre propice au développement du phénomène des enfants Soldats

Haïti sous l’emprise des gangs : terre propice au développement du phénomène des enfants Soldats

Jassaï MerzyFeb 12, 20245 min read

Dans l’ombre des conflits, des milliers d’enfants subissent une violation flagrante de leurs droits fondamentaux en étant enrôlés de force dans des groupes armés à travers le monde. Leur innocence est sacrifiée sur l’autel de la guerre, leur enfance brisée…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *