ESKE BWÈ KLEREN BAY MESYE YO ANDIRANS VRE NAN RELASYON SEKSYÈL? E|15

Nan chache plezi oubyen pou yo bliye problèm yo, anpil moun bwè alkòl san yo pa janm konn ki efè negatif twòp alkòl genyen sou sante yo.

Nan nimewo Koneksyon Sante jodia n ap prezante w kèk enpak lè yon moun bwè twòp alkòl ka genyen sou sante l elatriye.

Lè yon moun pran plis alkòl pase sa kò a mande kapab ba li yon “Cirrhose du foi” ki se yon maladi yo poko jwenn tretman pou li jiska kounya. Yon moun k ap bwè alkòl dridri gen posibilite pou l wè kò l ap pran gwosè san kontwòl. Lòt bagay ankò si w vin adikte ak kleren gen posibilite pou w mete lavi pwòch ou ak fanmi w nan gwo danje, si w ta rive pèdi kontwòl tèt ou.

Jodia n ap pwofite emisyon sa pou n reponn yon kesyon ki enteresan, moun toujou ap poze. “Eske alkol kapab fè yon gason fè plis tan lè lap fè bagy ??” Ebyen repons lan se wi, men li pa konseye pou nou plede fè pratik sila paske sa ka gen gwo enpak sou avni ak sante nou.

A LA UNE

L’éducation à distance en Haïti : entre défis et opportunités

L’éducation à distance en Haïti : entre défis et opportunités

Joame BaptisneApr 9, 20246 min read

La formation à distance est en plein essor et est de plus en plus utilisée pour poursuivre l’enseignement face à la situation socio-politique précaire du pays. Mais, entre disposition technologique et contraintes, plus d’un considère cette forme de formation comme…

À la rencontre de Franso Jean qui souffle une nouvelle bougie

À la rencontre de Franso Jean qui souffle une nouvelle bougie

Salia ÉdouardMar 23, 20242 min read

Parmi tous les fils que le département du Nord a vu naître, Franso Jean se distingue particulièrement. Ce 23 mars, il célèbre l’ajout d’une année de plus à sa vie. Il y a plus de vingt ans, à Desravines, la…

POUKISA SE REAL MADRID KI PI GWO EKIP SELON LISTWA ?

POUKISA SE REAL MADRID KI PI GWO EKIP SELON LISTWA ?

Equipe RedactionMar 15, 20241 min read

6 mas ki sot pase a , Real sot fete 102 lane egzistans li. Nan epizòd onze mètres sa ,nou pral gade ansanm evenman ewoyik ekip sila a ,ki gen plis pase yon syèk ,men ki kontinye ap domine mond…

Journée internationale des femmes : Où en sommes-nous ?

Journée internationale des femmes : Où en sommes-nous ?

Salia ÉdouardMar 9, 20243 min read

Ce 8 mars, comme depuis plus d’un siècle, est consacrée la Journée internationale des femmes. Cette année, elle est célébrée à travers le monde sous le thème : “Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme”. À l’époque actuelle,…

Mariage Haïtien : le conflit générationnel dans le choix du partenaire idéal

Mariage Haïtien : le conflit générationnel dans le choix du partenaire idéal

Sémilien LouisiusMar 8, 20244 min read

Par le biais d’une action solennelle, un homme et une femme établissent entre eux une union, comme le stipule l’article 139 du code civil haïtien en vigueur. Le mariage demeure le seul moyen légal de vie commune dans la société…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *